Hoe kan ik verder?

Gespreksavond in Dedemsvaart

Eenmaal per maand verzorg ik een gespreksavond in Dedemsvaart. Onder het kopje ‘agenda’ vindt u terug wanneer deze avond plaatsvindt.  

 

Wanneer u naar een gespreksavond komt, maken we eerst even kennis met elkaar 

U bent gekomen omdat u een vraag heeft of een probleem dat u graag wilt bespreken. Het kenbaar maken hiervan, vormt de basis en het draagvlak voor ons contact. 

 

Het kan zijn dat u de enige bezoeker bent. Dan heeft u gelegenheid om 1 op1 te bespreken waar u tegenaan loopt. 

Het kan echter ook zijn, dat er meerdere mensen zijn gekomen en dat er een groepsgesprek ontstaat 

Mogelijk is dit best even spannend, maar ‘laagdrempeligheid’ en respect staan voorop, dus het is een avond zonder opsmuk en poeha, waarbij het heel verhelderend kan werken om vanuit een groep(je) andere gezichtspunten te horen. 

 

Het kan zijn dat u uw emoties wegdrukt, maar niet weet hoe dat te doorbreken of dat u de signalen vanuit uw eigen wezen niet herkent, terwijl u wel de onrust voelt. 

Misschien laat u zich ringeloren door wat anderen zeggen, durft u zich niet los te maken van de meegekregen normen en waarden...of wilt u wel besluiten nemen, maar bent u bang alleen te komen te staan 

Samen proberen we helder te krijgen met welke keuzes u zichzelf klein houdt, hoe u anders naar een situatie kunt kijken en waar u een begin kunt maken om verder te komen. 

 

Het kan zijn dat u nieuwe ideen opdoet, een ander even als een spiegel fungeert of het simpelweg al even helpt om uw verhaal te doen. Het kan ook zijn dat ik daarbij even ‘de vinger op de zere plek leg’ of u, via mijn handen, energie geef wanneer dat nodig is.

Het is ook mogelijk dat er 'van de andere kant' een (symbolisch) beeld en/of een boodschap wordt aangereikt.

 

Ook komt soms ter sprake welke fasen van bewustzijnsontwikkeling de mens dient te doorlopen. In iedere fase heeft hij iets te leren. Wanneer het begrepen is, groeit hij door naar een volgende fase en zal hij meer mogelijkheden hebben. 

Wanneer u daarover meer wilt weten, verwijs ik u naar het kopje ‘overige info’. 

 

Wanneer u na een of meerdere bezoeken zover bent om uw pad zelf te vervolgen, dan neemt u (weer) afscheid en kiest u voor een andere invulling van deze avond. 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan de avond. Wel waardeer ik een vrijwillige bijdrage in de kosten, wanneer u die kunt missen.